Rozdział drugi. Klucze Mistrzów;cz.1. Wyjście z ciemnoty…

Jest w biblijnej Księdze  Daniela – proroka, taki zapis:”…Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia niebiańskiego….Wielu będzie to badać ,wzrośnie poznanie i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy…ale ty ,Danielu okryj te słowa tajemnicą…aż do czasów  końca ciemności…aż pomnoży się wiedza ludzkości.”(Dan.12.3-4). Płynęły wieki i wieki… Zmieniały sie imperia dominujące nad ludami Ziemi. Toczyły się wojny i okrutne rzezie. zmieniały się dominujące religie. Ciemnota i zabobony rodziły plagi strasznych chorób, pomorów… Wreszcie, gdy minęła jedna z ostatnich najciemniejszych epok zaslepienia religijnego, nastał czas Renesansu, Oswiecenia…

Wreszcie w latach1763 -1776 , w Szkocji ,Thomas Newcomen i  James Watt przy wsparciu finansowym przemysłowców Johna Roebucka i Matthew Boulton’a skonstruowali pierwszą, sprawną maszynę parową.

We Francji, w 1769r., inżynier Nicolas-Joseph Cugnot, zbudował pierwszy samochód parowy…

W 1814r. George Stephenson zbudował pierwszy parowóz…,

Alessandro Volta, profesor fizyki w Pawii, w 1800r. zaprezentował swe pierwsze ogniwo elektryczne…

Wilhelm Roentgen  8 listopada 1895 odkrył nowy typ promieniowania Promienie X.

Przełom wieku XIX i XX to początki telegrafii bezprzewodowej oraz radia dzięki pracom Tesli, Popowa, Marconiego….

 W 1953r.Watson, Crick i Wilkins oodkrywają strukturę DNA, rozpoczęły się eksperymenty genetyczne…

3 grudnia 1967 roku prof. Cristian Barnard, w Kapsztadzie,  przy asyście młodszego brata dr Mariusa Barnarda, kierował zespołem chirurgów, który przeprowadził pierwszą transplantację ludzkiego serca…

 16 lipca 1969r. Pierwsze lądowanie  człowieka na Księżycu Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Michael Collins Miejsce lądowania: Mare Tranquillitatis..

A w innych dziedzinach coś się działo?

Działo się, dzieje się…

 Indeks Ksiąg Zakazanych (łac. Index librorum prohibitorum lub Index Expurgatorius) – opracowywany i ogłaszany przez Kościół katolicki spis dzieł, których nie wolno było czytać, posiadać i rozpowszechniać bez zezwolenia władz kościelnych. W indeksie umieszczane były publikacje uznane za niezgodne z doktryną katolicką[1], wśród nich znalazły się też dzieła naukowe i filozoficzne, m.in. Galileusza, Kanta, Keplera, Kopernika, Monteskiusza czy Woltera. Ostatnie wydanie Indeksu, opublikowane w 1948 roku, zawierało 4126 dzieł. 14 czerwca 1966 Kongregacja Papieskiej Nauki Wiary ogłosiła, że Indeks  zawiesza, stwierdzając, że nie ma już znaczenia dyscyplinarno-karnego…

 A co z naszym dociekaniem przydatności wiedzy kahunów ( i nie tylko) ?

O tym w następnym odcinku bloga…

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>