3.”Stara Ziemia”, Hawaje i in.

Gdzie była (jest?) Czerwona Planeta- Nibir? Co to jest HUNA ? Trochę o Hawajach…

 

W/g licznych mitów i legend, kosmici przybyli z gwiazdozbioru Plejady. Tam też zapewne          znajdowała się ich ojczyzna- Nibir.

Mówili o niej „Menahune” czyli „Siedziba Matki”. Stąd  Ziemianie nazywali przybyszów: Menahune,

co znaczyło „ludzie o tajemnej mocy”.

Termin „Huna „oznacza tajemnicę, co w pełni charakteryzuje tajemną wiedzę „Kahunów”.

Kahuna, to wtajemniczony/-a, nauczyciel/-ka, duchowy stróż-stróżka tajemnicy.

Kahuna, to zbitka dwu słów:

„Kahu”- znaczy uhonorowany  lub dostojny sługa, ponoszący odpowiedzialność za osoby lub dobra.

„na”- to okreslenie łagodności i wolności od emocjonalnych wzburzeń.

Zatem, kahuna, to uczestnik wiedzy tajemnej,strzegący okreslonych zasad współżycia społecznego.

Natomiast HUNA, jest wiedzą i praktyką z zakresu psychologii, prawa, medycyny, pedagogiki, filozofii i ezoteryki.

Kahuna,(Tohunga, Kohunga) był osobistościa znaną i szanowaną u wszystkich społeczności Polinezji.

Wiedza Huna ,na Hawajach jest znana i praktykowana od ok. 6 tysięcy lat .

Kluczowym pojęciem w HUNIE jest mana.

MANA, to energia życiowa, dzięki której możemy kreować świat, działać na różnych płaszczyznach rzeczywistości.

MANA jest energią witalną, bioenergią.

Każda myśl niesie pewien potencjał energii. Im potencjał jest większy, tym myśl skuteczniej wpływa na świat,na to , co się wokół nas dzieje lub co mamy zainspirować.

Kahuni strzegli wiedzy tajemnej.

Pierwszy Europejczyk James Cook , który w 1778r. odkrył Hawaje – uważał  ich mieszkańców za łagodnych dzikusów… Jednak, J.Cook zginął tam , gdy chciał porwć ich króla.

W 1819r. na wyspy przybyli  misjonarze katoliccy i protestanccy… w ślad za nimi  napłynął alkohol i

choroby „cywilizacyjne”.

Praktyki kahunów zostały przez kościoły zakazane . HUNA jednak była  kultywowana i stała się  najgłębszą tajemnicą Hawajczyków.

W 1893r. USA dokonały desantu piechoty morskiej na wyspy i ogłosiły swiatu ich aneksję.

Na królowej  Lili’uokalali wymusili abdykację  .Ostatecznie została aresztowana i uwięziona.

Katolicko-protestanckie  USA, po zawładnięciu Hawajów ,ogłosiły surowe  prawa: „za praktykowanie HUNY- kara śmierci!”

Karę tą zniesiono dopiero w 1972 roku!!!

Pierwszym badaczem  wiedzy tajemnej kahunów był amerykański nauczyciel na Hawajach – Max Freedom Long.

Max Long podczas pracy w jednej z hawajskich szkół, przez przypadek, zetknął się z miejscowymi praktykami magicznymi. Następnie w celu bliższego ich poznania spędził znaczną część życia na poszukiwaniach specyficznego języka owej wiedzy magicznej. W 1945 ufundował „Huna Fellowship”, a od roku 1948 opublikował serię książek na ten temat. Opisuje w nich wiele przypadków praktycznego wykorzystania huny jak i pokazuje w jaki sposób można się nauczyć części magicznych praktyk.

Tu należy podkreślić, iż jemu też groziła kara śmierci w/g  prawodawstwa USA, za badanie zasad HUNY…

Co odkrył Max F. Long?

Jakie zasady niesie HUNA?

W czym mogą być pomocne?

Zapraszam na ciąg dalszy…

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>