OZDROWIEĆ.Część1.System obronny naszego ciała.

  Witaj! Nie jestem lekarzem.Ale też nie lekarz wyleczył mnie i uratował nogę od amputacji.Był to zielarz,homeopata, ks.Drozdowski z Leopoldowa k.Dęblina. Twierdził  On:”Największe drzewo i najmniejsza trawa,wszystko jest lekarstwem”. Czy te ziółka ,kory,kwiaty, korzonki leczą? W/g mojej obserwacji,raczej wspierają nasz wenętrzny mechanizm obronny. Zaobserwuj swego ulubionego pieska. Jesli zatruł się, to szuka swoich „gorzkich ziół”, swojej „psiej drawki” a następnie zrzuca z siebie owe zioła wraz z trującym pokarmem , czy to w postaci kału czy torsji… Jeśli pies jest ranny, nie zasklepia rany piachem, lisciem czy popiołem lecz liże ją, nawilża aby z rany sączyła się limfa wraz z bakteriami …To  właśnie  l i m f a  zwana inaczej  ch ł o n ka pochłania  wszelkie chorobotwórcze śmieci z naszego organizmu i wynosi je z przestrzeni międzykomórkowych. Tutaj posłużę sie  Wikipedią aby w największym skrócie  przedstawić nasz układ obronny, układ immunologiczny-limfatyczny i jego działanie (w/g medycyny akademickiej):

Układ limfatyczny lub inaczej układ chłonny (łac. systema lymphaticum) – otwarty układ naczyń i przewodów, którymi płynie jeden z płynów ustrojowych – limfa, która bierze swój początek ze śródmiąższowego przesączu znajdującego się w tkankach. Układ naczyń chłonnych połączony jest z układem krążenia krwi. Oprócz układu naczyń chłonnych w skład układu limfatycznego wchodzą także narządy i tkanki limfatyczne. Najważniejszą funkcją układu chłonnego jest obrona przed zakażeniami oraz cyrkulacja płynów ustrojowych. Limfa porusza się w naczyniach limfatycznych za pomocą mięśni.

Odkrywcą systemu limfatycznego u ludzi był duński naukowiec Thomas Bartholin żyjący w XVII w….”

Korzystająπc nadal z Wikipedi zobaczmy co akademicy  piszą o zadaniach tego systemu: ”

Zadania i funkcjonowanie systemu chłonnego:
odpornościowa – w węzłach limfatycznych powstają niektóre białe ciałka krwi
neutralizująca – zwalczanie ciał oraz substancji obcych i szkodliwych dla organizmu
odprowadzająca – odprowadzenie limfy z powrotem do krwi

Przepływająca po organizmie limfa zbiera substancje toksyczne i odprowadza je do węzłów chłonnych, skąd są transportowane do nerek i usuwane z organizmu. To, czy układ limfatyczny dobrze funkcjonuje, zależy w dużej mierze od sprawności i elastyczności tkanki łącznej. Jeśli jest zbyt miękka i przepuszczalna, toksyny, zamiast wędrować do węzłów chłonnych, wnikają w inne tkanki, np. gromadzą się w komórkach tłuszczowych. Tak więc sprawny układ limfatyczny pomaga w usuwaniu toksyn z komórek tłuszczowych, a wtedy pośrednio zapobiega powiększaniu się cellulitu.

Układ limfatyczny rozpoczyna zbierając płyn tkankowy w włosowate naczynia limfatyczne. Łączą się one w coraz większe naczynia chłonne, przechodzące następnie w główny przewód piersiowy, łączący się z kolei z układem krwionośnym. Dzięki temu limfa dostaje się do układu krwionośnego i dochodzi do ciągłej wymiany substancji między nią a krwią. Do układu limfatycznego zalicza się też węzły chłonne, np. w pachwinach kończyn. Funkcje układu limfatycznego związane są m.in. z wytwarzaniem tzw. przeciwciał, które łącząc się np. z bakteriami, ułatwiają ich niszczenie przez krwinki białe.”

Teraz przejdżmy do zaobserwowanych przez medyków innych czynności układu chłonnego. Tu znów posłużymy się Wikipedia(https://pl.wikipedia.org/wiki/Układ_limfatyczny#Rozw.C3.B3j_uk.C5.82adu_limfatycznego)

Przerzuty nowotworowe drogą układu limfatycznego….

Gdy komórki nowotworowe przechodzą kolejne stadia karcynogenezy, nabierają zdolności do odrywania się od guza macierzystego i osiedlania się w innych częściach organizmu. Mogą wtedy przeniknąć do układu limfatycznego wraz z naciekającym guzem. Jeżeli komórka taka posiada możliwość wszczepienia się w innym miejscu organizmu, może dać przerzut nowotworowy. Najczęściej pierwszym miejscem zatrzymania się takiej komórki będzie najbliższy węzeł chłonny, zwany węzłem wartowniczym. W węźle, w sprzyjających przerzutowi warunkach, rozwinie się guz przerzutowy. Guz ten różni się morfologicznie od guza pierwotnego. Jeżeli dochodzi do dalszego rozwoju, nowotwór może dawać kolejne przerzuty do kolejnych węzłów, aż dojdzie do dostania się komórek nowotworowych do układu krwionośnego i powstania przerzutów odległych.

W związku z tym w niektórych nowotworach charakteryzujących się możliwością dawania przerzutów drogą chłonną podczas zabiegu operacyjnego usuwane są również okoliczne węzły chłonne w nadziei na zmniejszenie szansy na rozsianie się choroby nowotwotworowej.”

WNIOSKI:

Nasz system obronny po zebraniu „śmieci chorobotwórczych” z całego organizmu dokonuje ich zrzutu do naszej krwi. Podobnie czyni z komórkami nowotworowymi… Nasza krew oczyszcza się w nerkach, wątrobie… A co z pacjentem  u którego są zaburzenia w pracy nerek, pęcherza czy, u mężczyzn -gruczołu prostaty i niemożnością wydalenia wraz z moczem  tych okrutnych „śmieci”?

Otóż medycyna akademicka nie zna na to pytanie odpowiedzi  a nóż chirurga tnie „…w nadziei na zmniejszenie szansy na rozsianie się choroby nowotwotworowej.”

Tyle na dzisiaj. Lecz nie zostawiam ciebie,Czytelniku bez nadziei na odpowiedż i  na  n a d z i e j ę …

Zapraszam do lektury części drugiej cyklu OZDROWIEĆ.

 

 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>